Personlig trening

Individuell trening (en mot en trening)

  • Lager et godt egnet og personlig tilrettelagt treningsopplegg for en person.
  • Personlig oppfølging over tid.
  • Resultater - målrettet, motiverende og effektivt.
  • Er tilstede hele tiden og gir råd, veiledning og motiverer med å gi av seg selv.

Personlig trening kan også tilbys til små grupper (fra 2 til 5 personer).

I tillegg til styrke, utholdenhet og bevegelighet kan disse treningsformene tilbys:

  • Yoga - går inn i de fysiske øvelsene og hjelper deltageren dypere inn i øvelsene. Tilpasser øvelsene, språket og avspenningen til dagsformen og/evt. behovet til deltageren. Mer spesifikt hva Yoga går ut på gå inn på: Yoga.
  • Pilates - går inn i øvelsene å hjelper deltageren til å yte mer og hjelper til med pusten. Tilpasser øvelsene, språket og evt. avspenning til dagsform og/evt. behovet til deltageren. Mer spesifikt hva Pilates går ut på gå inn på: Pilates.
  • Kampsport - jobber mye med teknikk og evnen til å yte mest mulig hos deltageren. God utholdenhetstrening og styrke i bl.a. mage og armer.
  • Fitnessball
  • Barsel- og gravidtrening

Bøker

"Treningslære" av Gjerset, Holmstad og Haugen (2006). Oslo: Gyldendal.

"Ernæringslære" av Nes, M. Muller, H. Pedersen, JI. (2006). Landsforeningen for kosthold og helse: Gyldendal Norsk forlag AS.

Prester bedre med riktig kost, en praktisk veiledning i kosthold for idrettsutøvere Sh.Dir (2005)(www.shdir.no)

Mat og prestasjon, Sh.Dir (2005) (www.shdir.no)

Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet,Sh.dir (2005). (www.shdir.no)

Prestér bedre med riktig kost: en praktisk veiledning i kosthold for idrettsutøvere. Helle, Christine (2000)